Dostawy i zwroty

ROZDZIAŁ II. REGULAMINU SKLEPU PROCEDURA ZAMAWIANIA TOWARÓW I ICH REALIZACJI


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę GASTRO-SYSTEM na stronach sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „UWAGI DODATKOWE".

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma GASTRO-SYSTEM kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i standardowo wynosi około 3-21 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu do 45 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy drogą telefoniczną, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy przypadał na dzień odpowiadający Zamawiającemu.

4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny Sprzedający może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (faks, e-mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia zamówienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału komunikacyjnego (np. faks i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy GASTRO-SYSTEM o tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne i przekazane do realizacji. Koszty realizacji podwójnego zamówienia ponosi Zamawiający.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, firma GASTRO-SYSTEM zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

7. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą GASTRO-SYSTEM. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt transportu, koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.

8. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić jakość przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i skontaktować się ze Sprzedającym.

9. Ceny towarów nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń (poza przypadkiem, kiedy jest to uwzględnione w opisie towaru). Za wyjątkiem indywidualnych ustaleń wniesienie i montaż zamówionego towaru leżą po stronie Zamawiającego.

10. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę GASTRO-SYSTEM lub Zamawiającego zgodnie z  opisem prezentowanego towaru.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego lub z powodu zaniedbania przez firmę kurierską. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zniszczenie towaru wysłąnego kończy sięw momencie nadania. Sprzedawca ubezpiecza wszystkie przesyłki na okliczność zniszczenia lub zgubienia towaru wysłanego, a procedura zwrotu utraconej wartośći następuje zgodnie z procedurą określoną przez danego ubezpieczyciela.

12. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji. Przedpłata z tego tytułu nie dotyczy zamówień składanych przez jednostki budżetowe (za wyjątkiem szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej).

13. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru Zamawiający zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru, określonego indywidualnie w zależności od rodzaju towaru i jego opakowania.


Kontakt

Nasze biuro czynne jest w dni robocze od 8:00 do 16:00

Telefon:52 348 91 55

Skontaktuj się z nami!