Serwis w okresie gwarancyjnym

Wszystkie urządzenia zakupione w sklepie GASTRO-SYSTEM objęte są min. 12-miesięcznym okresem gwarancji liczonym od dnia zakupu sprzętu, wszelkie ujawnione w tym okresie wady zostaną usunięte nieodpłatnie. Za dokument gwarancyjny służy karta gwarancyjną, która dostarczana jest z urządzeniem lub fakturą. Wysłanie zgłoszenia serwisowego jest podstawą do reakcji ze strony serwisu. Na zgłoszeniu winny znaleźć się wszystkie dane Zgłaszającego oraz dokładny adresu pod jakim znajduje się uszkodzony sprzęt oraz nr i rodzaj dokumentu zakupu. Na każde zgłoszenie czas reakcji wynosi maksymalnie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Sposób i termin usuniecia awarii uzależniony jest ściśle od rodzaju urządzenia i jego usterki. Termin maksymalny usunięcia usterki wynosi 14 dni roboczych i może zostać przedłużony o czas sprowadzenia części zamiennych od producenta (z zagranicy) o czym Serwis ma obowiązek poinformować Kupującego.

Gwarancji nie podlegają usterki:

 • wynikające z uszkodzeń transportowych - obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie sprzętu w obecności kuriera, w momencie jego odbioru. W przypadku uszkodzenia konieczne jest spisanie na druku kuriera protokołu szkody - jedynie wówczas możliwe jest uznanie zgłaszanej reklamacji
 • mechaniczne, termiczne i chemiczne oraz wywołane nimi wady;
 • wynikające z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi sprzętu oraz używania go do celów sprzecznych z przeznaczeniem;
 • wynikające z niewłaściwego działania instalacji zasilających;
 • wynikające z niewłaściwego sposób czyszczenia i konserwacji sprzętu;
 • powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania sprzętu;
 • powstałe na skutek nieprawidłowego podłączenia
 • wynikające z samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione oraz przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają również części zużywające się podczas normalnej eksploatacji sprzętu, takie jak:

 • uszczelki;
 • żarówki;
 • wtyczki;
 • bezpieczniki
 • zawiasy
 

Uwaga! Podstawą do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej jest poprawnie wypełniona karta gwarancyjna dołączona do urządzenia. W przypadku jej braku przy dostawie należy zgłosić ten fakt niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.

Brak karty przy naprawie gwarancyjnej wiąże się z obciążeniem Zgłaszającego wszelkimi kosztami związanymi z dojazdem oraz koniecznymi do naprawy częściami.

W przypadku stwierdzenia że usterka/wada powstała w wyniku złego użytkowania/podłączenia produktu przez klienta/zamawiającego lub w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, firma GASTRO SYSTEM obciąży klienta kosztem naprawy/transportu". Przesyłka reklamowanego towaru o wadze całkowitej nie przekraczającej 30 kg odbywa się na koszt firmy GASTRO SYSTEM. Zgłaszający usterkę ma obowiązek bezpiecznego zapakowania towaru i wydania firmie kurierskiej po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu odbioru.  Produkty o wadze przekraczającej 30kg mogę zostać odebrane przez firmę kurierską na koszt GASTRO SYSTEM po uprzednim uzgodnieniu tego sposobu z Kupującym.  W innym przypadku serwis GASTRO SYSTEM usunie usterkę u Kupującego we wspólnie ustalonym terminie. Kupujący ma wówczas obowiązek zapewnić przedstawicielowi serwisu dogodny i bezpieczny dostęp do urządzenia.

Serwis w okresie pogwarancyjnym

Serwis GASTRO-SYSTEM zapewniaj stałą opiekę serwisową również po zakończonym okresie gwarancji. Możliwe jest usuwanie usterek w sprzęcie zakupionym w naszej firmie jak i u innych dostawców po uprzednim uzgodnieniu. Firma GASTRO-SYSTEM posiada bogato zaopatrzony magazyn częśći zamiennych do oferowanych wyrobów.

Sprzedaż części zamiennych

Prowadzimy również sprzedaż części zamiennych do wszystkich urządzeń znajdujących się w naszej ofercie. W trakcie procesu zakupu konieczne jest podanie typu urządzenia oraz nazwy producenta i daty produkcji - dzięki temu możliwe jest dokładne dopasowanie części do uszkodzonego sprzętu. Wszelkie tego typu informacje znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia oraz w karcie gwarancyjnej. Dodatkow, jeśli istnieje taka konieczność, Serwis GASTRO-SYSTEM przesyła Kupującemu potwierdzenie graficzne z opisem dobranej częśći celem potwierdzenia zgodności.

Czas realizacji zamówienia jest bezpośrednio uzależniony od dostępności danej części w magazynach naszych dostawców i producentów. W przypadku długiego czasu oczekiwania na brakującą część możliwa jest rezygnacja ze złożonego zamówienia.


Kontakt

Nasze biuro czynne jest w dni robocze od 8:00 do 16:00

Telefon:52 348 91 55

Skontaktuj się z nami!